Ehitise audit / Ehitusekspertiis

Teostame ehituskonstruktsioonide avamist ehitusnõuete rikkumiste tuvastamiseks. Auditi koostamine. Ehitusvigade parandustööd. Ehitamise järelevalve.

 
 
ehitusekspertiis.jpg

ehitusvigade tuvastamine

Avame ehituskonstruktsioone võimalike ehitusvigade tuvastamiseks. Aitame välja selgitada konstruktsioonide alajahtumise, märgumise ja hallitamise algpõhjused. Koostööpartnerite abiga teeme soojapidavuse teste, ala- ja ülerõhu meetodil. Soojuskaamera teenused ja konstruktsiooniosade temperatuuri erisuste kaardistamine. Ülevaatusaktide koostamine (Ehitise audit).


Ehitusvigade parandustööd

Kaardistame leitud puudused ja kahjustuste ulatuse. Koostöös ehituseksperdiga valime sobivaimad lahendused puuduste kõrvaldamiseks. Kasutame oma pikaaegseid kogemusi raskesti ligipääsetavate konstruktsiooniosade toestamiseks, vahetamiseks või lisasoojustamiseks. Aitame konstruktsioonid ehitusnormidega vastavusse viia.

ehitusekspertiis